BIP.gov.pl

Zamówienia publiczne

 

UWAGA: Polskie Laboratorium Antydopingowe (Zamawiający) informuje, że z dniem 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. powyżej tzw. progów unijnych) Wykonawcy zobowiązani są do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) jedynie w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,  opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegóły dotyczące zasad składania przedmiotowego dokumentu określa każdorazowo treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub powyżej progów unijnych. 

https://ezamowienia.gov.pl/pl

 

Platforma Zakupowa Polskiego Laboratorium Antydopingowego

https://antydopinglab.ezamawiajacy.pl/pn/antydopinglab/demand/notice/lowcost/current/list?USER_MENU_HOVER=lowcostCurrentNoticePublicList

 

 

 

Brak danych
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Piotr Kalmus
Publikacja dnia: 19.05.2023
Podpisał(a): Dorota Kwiatkowska
Dokument z dnia: 19.05.2023
Dokument oglądany razy: 24130
Polskie Laboratorium Antydopingowe