BIP.gov.pl

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek i należy przesyłać je na adres:

Polskie Laboratorium Antydopingowe, 03-885 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 53 bud 4


Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków" (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.


Sposób składania skarg i wniosków:

Skargi i wnioski telefonicznie należy wnosić pod nr tel.: (22) 290 29 05

Skargi i wnioski wnoszone faksem należy przesłać pod nr: (22) 290 29 04

Skargi i wnioski wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na adres: sekretariat@antydopinglab.pl


Przyjęcia interesantów w celu złożenia skargi lub wniosku do protokołu odbywają się w siedzibie Polskiego Laboratorium Antydopingowego, 03-885 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 53 bud 4

Interesantów przyjmuje się w godzinach:

- poniedziałki 14:15 - 16:00, 

- środy 10:00 - 14:00.

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Piotr Kalmus
Publikacja dnia: 11.06.2021
Podpisał(a): Dorota Kwiatkowska
Dokument z dnia: 11.06.2021
Dokument oglądany razy: 5139
Polskie Laboratorium Antydopingowe