BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 13.02.2019, zmieniona z powodu:
aktualizacja tytułu menu

Zamówienia publiczne

 

UWAGA: Polskie Laboratorium Antydopingowe (Zamawiający) informuje, że z dniem 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. powyżej tzw. progów unijnych) Wykonawcy zobowiązani są do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) jedynie w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,  opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegóły dotyczące zasad składania przedmiotowego dokumentu określa każdorazowo treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub powyżej progów unijnych. 

Zachęcamy do zapoznania się instrukcję składania JEDZ zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Piotr Kalmus
Publikacja dnia: 13.02.2019
Podpisał(a): Dorota Kwiatkowska
Dokument z dnia: 13.02.2019
Dokument oglądany razy: 23118
Polskie Laboratorium Antydopingowe